A blog post

Sosiologi og sosiologisk fagutvikling

Posted on the 20 May, 2010 at 10:53 pm Written by in Research

Skal vi godta små studier som forteller om store endringer? Eksempel, har menn blitt mer eller mindre tolerante overfor sammekjønnskjærlighet mellom menn, mer eller mindre homofobiske? Har menns foreldreorientering endret seg mye, de siste tiårene, eller lite?

Trenger vi representative studier, og hvordan får vi dem?

Denne bloggsiden er en invitasjon til debatt.