A blog post

Kjønnslikestilling og FNs bærekraftsmål

Posted on the 18 October, 2019 at 2:02 pm Written by in Comments, Research

 

En internasjonal undersøkelse (IPSOS) tyder på at kjønnslikestilling er det minst kjente området blant 16 omåder i forhold til FNs bærekraftsmål, selv om det er presentert ganske høyt på listen, som mål nr 5.

“A new Ipsos survey finds that at a global level, three out of four adults (74%) have at least some awareness of the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs). These goals, laid out by world leaders in 2015, were 17 benchmarks set in order to end poverty, fight inequality, and stop climate change around the world. This survey asked more than 19,000 adults from 28 countries about their awareness and opinions of 16 of the 17 SDGs”

«Ingen sult» var det mest kjente av FNs bærekraftsmål, 85 prosent, fulgt av «rent vann», 84 prosent, og «ren energi» med 83 prosent. Etter en rekke med nokså håndfaste mål der raten for kjenskap varierer fra 85 til 79 prosent, kom de to sosiale målene om redusert sosial ulikhet, som en egen pulje lenger bak. Dvs «redusert ulikhet» 76 prosent, og «kjønnslikestilling» 74 prosent.

Cf

https://www.ipsos.com/en/awareness-united-nations-sustainable-development-goals-highest-emerging-countries

https://www.weforum.org/press/2019/09/global-survey-shows-74-are-aware-of-the-sustainable-development-goals