A blog post

Gender equality survey research – updated information

Posted on the 01 April, 2013 at 2:25 pm Written by in Research

 

I 2007 ledet jeg en undersøkelsesundersøkelse kalt “Likestilling og livskvalitet” i Norge (med Helge Svare og Cathrine Egeland).

Det var en “state of the art” type detaljundersøkelse av kjønn i / likhet. Nasjonalt i Norge ble det brukt i politiske dokumenter som hvitboken om menn (Mannsmeldingen) og av likestillingskommisjonen (Skjeie-utvalget). Internasjonalt spredte det seg mye mer enn vanlig, spesielt i (delvis norskfinansierte) BILDE-undersøkelsen rundt om i verden: https://promundoglobal.org/programs/international-men-and-gender-equality-survey-images/#

Basert på denne ganske uvanlige internasjonale oppkjøringen for en norsk forskningsmodell, hadde jeg håpet at i 2017, ti år etter den opprinnelige undersøkelsen, ville Norge finansiere en oppfølging, men at det ikke skjedde, til tross for litt lobbyvirksomhet fra min side (ikke vanlig for meg, men jeg trodde at dette var av nasjonal betydning). Det ble til og med ført opp i parlamentet / Stortinget, men fikk ikke finansiering, så jeg trengte å bruke billig lån med lav rente for å få hjelp til virksomheten min.

Norges forskningsråd var med på å få en mer begrenset utvikling til virkelighet. Et Polen-Norge-prosjekt ble finansiert under EØS-bevilgninger, med samme tittel som det originale norske prosjektet i 2007.

Nå er hovedresultatene fra den nye studien publisert på polsk, samt en første mer teoretisk oversikt, på engelsk.

Polen-Norge-versjonen av studien prøvde å gå utover IMAGE-versjonen, som var noe “anvendt” og fokusert på menn og vold. Den siktet mot rom norgesiden) var å og forbedre den grunnleggende “strukturelle / kulturelle” norske designen – en mer dyptgående tilnærming til likestilling. Oppgaven var å utvikle en modell for kjønn i / likestilling som fungerte bra også i Polen. Forskerteamene samarbeidet for å lage et mer helhetlig likestillingsmålingsinstrument enn tidligere har vært tilgjengelig i Europa. Det ble foretatt en representativ undersøkelse i Polen 2015, samt intervjustudier.

Her er den første boken fra prosjektet, på engelsk:

The second book (2018), with results, in Polish;

 

Basert på forskningserfaring og sammenligning mellom Polen og Norge, samarbeidet de to teamene også for å lage en “blåkopi” -versjon for en forbedret undersøkelse – på engelsk – som går utover Polen / Norge-rammen, som kan brukes i videre forskningsutvikling, for eksempel for en kartlegging av Europa som helhet.

Blueprint-forslaget finner du her:

http://www.geq.socjologia.uj.edu.pl/en_GB/start?p_p_id=56_INSTANCE_ZGJFS82ydNo6&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=3&groupId=32447484&articleId=136474060

The idea is to go one step further – for more research;