A blog post

Mannsprisen 2013

Posted on the 18 December, 2013 at 8:26 pm Written by in All blog posts, Comments

Jeg fikk Mannsprisen 2013 på et arrangement på Litteraturhuset i Oslo 25.11.13 arrangert av Mannsforum. Jeg er bare delvis enig i Mannsforums synspunkter, men begrunnelsen for prisen var bra – det var en takk til meg som kjønns- og likestillingsforsker. Derfor sa jeg ja.